Uchwała Nr 267/XLVI/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2011r.

Uchwała Nr 267/XLVI/2010
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2011r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993r. Nr 94 poz. 431 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Obniżyć cenę skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego do wysokości 35 zł za 1 q, która będzie obowiązywać w roku 2011 r.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Gminy w Starym Dzikowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 267/XLVI/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2011r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.03.2011 11:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż