Uchwała Nr 171/XXVII/2009 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. "Dostępna gmina"

Uchwała Nr 171/XXVII/2009
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 marca 2009 r.

w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. “Dostępna gmina”

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Zmienić zakres wykonywania programu inwestycyjnego p.n. „Dostępna gmina” poprzez zwiększenie w 2010 r. zakresu wykonywania programu na zadaniu "Odnowa centrum wsi Cewków" o dodatkowe prace
a) zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej
b) budowę drogi dojazdowej do placu zabaw
W związku ze zmianą zakresu wykonywania programu zwiększa się wydatki w zadaniu "Odnowa centrum wsi Cewków" w 2010 roku o kwotę 220.000 zł.
Wykaz zawierający limity wydatków na realizację programu inwestycyjnego p.n.„Dostępna gmina” w latach 2008-2010 po wprowadzonych zmianach zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 171/XXVII/2009 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. "Dostępna gmina"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2011 14:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż