Uchwała Nr 181/XXXI/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zabezpieczenia w formie "weksla in blanco"

Uchwała Nr 181/XXXI/2009

Rady Gminy w Starym Dzikowie

z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

w sprawie zabezpieczenia w formie "weksla in blanco"

 

Rada Gminy w Starym Dzikowie na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 9 lit. e), art. 58 ust. 1, tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

§ 1

 

wyraża zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa sali sportowej o wymiarach 48,32 x 24,20 przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starym Dzikowie" do kwoty 600 000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących tych środków, na zasadach określonych w umowie, na wystawienie weksla "in blanco" Gminy Stary Dzików i podpisanie deklaracji do weksla.

 

§ 2

 

Reazlizacja zobowiązania, w przypadkach określoncyh w Rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 134 poz. 944) następowała będzie z dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 181/XXXI/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zabezpieczenia w formie "weksla in blanco"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.03.2011 10:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż