Uchwała Nr 186/XXXIII/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 181/XXXI/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zabezpieczenia w formie "weksla in blanco"

Uchwała Nr 186/XXXIII/2009
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 23 lipca 2009 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 181/XXXI/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zabezpieczenia w formie "weksla in blanco"

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 9 lit. e, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Nr 181/XXXI/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zabezpieczenia w formie "weksla in blanco" wprowadza się następującą zmianę:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

"Realizacja zobowiązania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 134, poz. 944) następowała będzie z dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w roku 2011."

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 186/XXXIII/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 181/XXXI/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zabezpieczenia w formie "weksla in blanco"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.03.2011 09:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż