Uchwała Nr 192/XXXIV/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stary Dzików do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Roztocze"

Uchwała Nr 192/XXXIV/2009
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 26 sierpnia 2009 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Stary Dzików do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Roztocze"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 48 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 72, poz. 619)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Gmina Stary Dzików przystępuje do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Roztocze" z dniem określonym w uchwale Zarządu Stowarzyszenia o przyjęciu Gminy Stary Dzików do Stowarzyszenia.

§ 2

Do uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Roztocze" wyznacza się Pana Marka Buczko.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 192/XXXIV/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stary Dzików do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Roztocze"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.03.2011 10:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż