Uchwała Nr 193/XXXIV/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 181/XXXI/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 czerwca 2009r. w spr. zabezpieczenia w formie "weksla in blanco"

Uchwała Nr 193/XXXIV/2009

Rady Gminy w Starym Dzikowie

z dnia 26 sierpnia 2009 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 181/XXXI/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zabezpieczenia w formie "weksla in blanco"

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 9 lit. e, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

 

§ 1

 

W Uchwale Nr 181/XXXI/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zabezpieczenia w formie "weksla in blanco" wprowadza się następującą zmianę:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"Wyraża zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa sali sportowej o wymiarach 48,32 x 24,20 przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starym Dzikowie" do kwoty 800.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących tych środków, na zasadach określonych w umowie, na wystawienie weksla "in blanco" Gminy Stary Dzików i podpisanie deklaracji do weksla."

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 193/XXXIV/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 181/XXXI/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 czerwca 2009r. w spr. zabezpieczenia w formie "weksla in blanco"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.03.2011 10:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż