Uchwała Nr 206/XXXVII/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Statutu Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"

Uchwała Nr 206/XXXVII/2009
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 stycznia 2008 r. Nr 93/XIV/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Stary Dzików do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Przyjąć Statut Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 206/XXXVII/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Statutu Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.03.2011 14:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż