Uchwała Nr 211/XXXVII/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. “Rozwój edukacyjny i sportowy Gminy”

Uchwała Nr 211/XXXVII/2009
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. “Rozwój edukacyjny i sportowy Gminy”

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

1. Zmienić zakres wykonywania programu inwestycyjnego p.n. „Rozwój edukacyjny i sportowy Gminy” poprzez zwiększenie w 2009 i w 2010 roku zakresu wykonywania programu w zadaniu "Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starym Dzikowie" o wykonanie dokumentacji niezbędnej do budowy kotłowni o wartości 67.000 zł, w tym:
- w roku 2009 - 2.000 zł
- w roku 2010 - 65.000 zł
2. W związku ze zmianą zakresu wykonania programu zwiększa się wydatki w zadaniu "Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starym Dzikowie" w roku 2009 o kwotę 2.000 zł i w roku 2010 o kwotę 65.000 zł.
3. W związku ze zmianą zakresu wykonania programu inwestycyjnego p.n. „Rozwój edukacyjny i sportowy Gminy” zwiększa się limity wydatków w tym programie o kwotę 67.000 zł, w tym:
- w roku 2009 - 2.000 zł
- w roku 2010 - 65.000 zł
4. Wykaz zawierający limity wydatków na realizację programu inwestycyjnego p.n. „Rozwój edukacyjny i sportowy Gminy” w latach 2008-2011 po wprowadzonych zmianach zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 211/XXXVII/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania programu inwestycyjnego p.n. “Rozwój edukacyjny i sportowy Gminy”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.03.2011 10:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż