Uchwała Nr 93/XIV/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stary Dzików do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"

Uchwała Nr 93/XIV/2008
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Stary Dzików do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"

Działając na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 64 poz. 427), art. 9 oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Gmina Stary Dzików deklaruje przystąpienie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" z dniem określonym w uchwale Zarządu Stowarzyszenia o przyjęciu Gminy Stary Dzików do Stowarzyszenia.

§ 2

Do uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia LGD RZL wyznacza Panią Anielę Hulak.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 93/XIV/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stary Dzików do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.03.2011 14:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż