Uchwała Nr 94/XIV/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pn. "Samorządowa Lecznica dla Zwierząt"

Uchwała Nr 94/XIV/2008
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pn. "Samorządowa Lecznica dla Zwierząt"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Z dniem 30 czerwca 2008r. likwiduje się zakład budżetowy pod nazwą "Lecznica Samorządowa dla Zwierząt".

§ 2

Mienie znajdujące się w użytkowaniu zakładu budżetowego przejmuje gmina.

§ 3

Należności i zobowiązania likwidowanego zakładu budżetowego przejmuje gmina.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 94/XIV/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pn. "Samorządowa Lecznica dla Zwierząt"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.03.2011 14:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż