Uchwała Nr 122/XVIII/2008 z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organiz. Gminy

Uchwała Nr 122/XVIII/2008
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 21 maja 2008 r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Stary Dzików

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w wysokości 1.100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych) dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzików:
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Lecznicy Samorządowej dla Zwierząt
- Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
- Szkół Podstawowych i Gimnazjum (dotyczy pracowników nie będących nauczycielami).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 1 stycznia 2008 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 122/XVIII/2008 z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organiz. Gminy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.04.2011 13:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż