Uchwała Nr 124/XVII/2008 z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie wyboru zadania i złożenia wniosku do "Podkarpackiego Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obszarach Wiejskich"

Uchwała Nr 124/XVII/2008
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 21 maja 2008 r.

w sprawie wyboru zadania i złożenia wniosku do "Podkarpackiego Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obszarach Wiejskich"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) –

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Złożyć wniosek do "Podkarpackiego Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obszarach Wiejskich" w ramach Działania 2 "Wsparcie inwestycji związanych z utrzymaniem lub rozwojem gminnej infrastruktury drogowej" na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej Nr 105253 R Parchówka - Ułazów".

§ 2

Na realizację całego zadania wymienionego w § 1 w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki finansowe.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 121/XVII/2008 z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie wyboru zadania i złożenia wniosku do "Podkarpackiego Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obszarach Wiejskich".

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 124/XVII/2008 z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie wyboru zadania i złożenia wniosku do "Podkarpackiego Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obszarach Wiejskich"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.04.2011 13:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż