Uchwała Nr 137/XXIII/2008 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację Oddziału...

Uchwała Nr 137/XXIII/2008
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 26 września 2008 r.

w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację Oddziału Nefrologicznego, Stacji Dializ oraz Poradni Nefrologicznej Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 roku, Nr 14, poz. 89)

Rada Gminy Stary Dzików uchwala co następuje:

§ 1

W stosunku do przedłożonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego wydać opinię pozytywną.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 137/XXIII/2008 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację Oddziału...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.04.2011 15:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż