Uchwała Nr 147/XXV/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2008 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała Nr 147/XXV/2008
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2008 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 191 ust. 1-4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku na kwotę 315.357,65 zł oraz ostateczny termin dokonania tych wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Określa się plan finansowy wydatków niewygasających zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 147/XXV/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2008 nie wygasają z upływem roku budżetowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.04.2011 09:36