Uchwała Nr 90/XII/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała Nr 90/XII/2007
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 listopada 2007 r.

w sprawie nabycia nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Nabyć odpłatnie nieruchomość położoną na terenie wsi Moszczanica na cele gospodarki leśnej.
Szczegóły określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 90/XII/2007
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 listopada 2007 r.

Lp

Nr działki

Pow. (ha)

Położenie 

 Przeznaczenie nabywanej nieruchomości

1.

137

0,22

w. Moszczanica gm. Stary Dzików 

Teren przeznaczony na cele gospodarki leśnej

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 90/XII/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.04.2011 12:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż