Uchwała Nr 85/X/2003
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 20 sierpnia 2003 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz. 1014) –

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z działalności finansowej i gospodarczej Gminy za I półrocze 2003 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 85/X/2003 z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Gminy
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:21.12.2004 12:06
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.03.2011 15:16