Zarządzenie Nr 42/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia ceny drewna

Zarządzenie Nr 42/2010
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 23 lipca 2010 r.

w sprawie ustalenia ceny drewna

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jed. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam cenę drewna jak w “Ramowym cenniku sprzedaży drewna Nr 1/2010” stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia ceny drewna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 42/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia ceny drewna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.04.2011 09:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż