Zarządzenie Nr 45/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 45/2010
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 lipca 2010 r.

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2010 r. Nr 216/XXXVIII/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2009r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

dokonuję przeniesień wydatków między § na łączną kwotę 556,00 zł, w tym:
a) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 90,00 zł
b) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 466,00 zł

Lp.

Dział
rozdział
paragraf

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

Zwiększenia
w zł

Zmniejszenia
w zł
 

1

801
80195
4210
4300

Oświata i wychowanie
Pozostała działalność
Zakup materiałów
Zakup usług pozostałych

90,00
90,00
90,00

90,00
90,00

90,00

2

852
85295
4213
4243
4303
4413

Pomoc społeczna
Pozostała działalność
Zakup materiałów
Zakup pomocy naukowych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe

466,00
466,00
450,00
16,00

466,00
466,00


465,00
1,00

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 45/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.04.2011 15:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż