Zarządzenie Nr 49/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru technicznego zadanie pt. "Remont drogi gminnej Stary Dzików - Lebiedzie km 0+000 - 0+383"

Zarządzenie Nr 49/2010
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 5 sierpnia 2010 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru technicznego zadanie pt. "Remont drogi gminnej Stary Dzików - Lebiedzie km 0+000 - 0+383"

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591)

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje komisję do przeprowadzenia odbioru technicznego zadania pn.: "Remont drogi gminnej Stary Dzików - Lebiedzie km 0+000 - 0+383" w następującym składzie:
1. Aniela HULAK - Przewodniczący Komisji

2. Jan NIECKARZ - Sekretarz
3. Krzysztof KOZIOŁ - Inspektor Nadzoru


§ 2

Komisja przeprowadzi odbiór w dniu 16.08.2010r o godz. 900.


§ 3

 

Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia czynności związanych z prowadzonym odbiorem robót.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 49/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru technicznego zadanie pt. "Remont drogi gminnej Stary Dzików - Lebiedzie km 0+000 - 0+383"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.04.2011 18:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż