Zarządzenie Nr 54/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za I półrocze 2010 roku

Zarządzenie Nr 54/2010
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 24 sierpnia 2010 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za I półrocze 2010 roku

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) oraz Uchwały Nr 248/XLIII/2010 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Dzików, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wójt Gminy Stary Dzików
zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Stary Dzików oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2010 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 54/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za I półrocze 2010 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.04.2011 18:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż