Zarządzenie Nr 57/2010 z dnia 1 września 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego obiektu pn. "Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starym...

Zarządzenie Nr 57/2010
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 1 września 2010 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego obiektu pn. "Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starym Dzikowie"

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591)

zarządzam

§ 1

Powołuje komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego obiektu pn.: "budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starym Dzikowie" w następującym składzie:
Przedstawiciele inwestora:
1. Pan Stanisław Sobczyszyn - przewodniczący komisji
2. Pani Kazimiera Tracz - Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Dzikowie
3. Pan Jan Nieckarz - Urząd Gminy Stary Dzików
Przedstawiciele wykonawcy:
1. Pan Patrycjusz Gaweł Prezes Zarządu Jarosławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego "Budexim"
2. Pan Witold Dobosiewicz - kierownik robót instalacji sanitarnych
3. Pan Lesław Noga - kierownik robót instalacji elektrycznych
4. Pan Roman Cużytek - kierownik robót elementów konstrukcyjnych sali
5. Pan Adam Szyper - kierownik robót budowy sali sportowej
przy współudziale:
1. Pan Jacek Kowal - inspektor nadzoru inwestorskiego


§ 2

Komisja dokona odbioru w dniu 10.09.2010r., rozpoczęcie pracy o godz. 1000.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 57/2010 z dnia 1 września 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego obiektu pn. "Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starym...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.04.2011 19:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż