Zarządzenie Nr 63/2010 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 63/2010
Wójta Gminy  Stary Dzików
z dnia 27 września 2010 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2010 rok Nr 216/XXXVIII/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2009r.

Wójt Gminy Stary Dzików
zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 39.702,43  zł, w tym:
a) w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” na kwotę 8.473 zł
b) w dziale „Administracja publiczna” na kwotę 3.500 zł
c) w dziale „Pomoc społeczna” na kwotę 26.874,43 zł
d) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 355 zł
e) w dziale „Kultura fizyczna i sport” na kwotę 500 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w wysokości 20.000 zł na wydatki związane z wymianą pokrycia dachowego na budynku GOK w Starym Dzikowie (zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych).
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 63/2010 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.05.2011 16:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż