Zarządzenie Nr 68/2010 z dnia 5 października 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego obiektu pn. "Remont istniejącej kotłowni węglowej na olejową w budynku GOK wraz...

Zarządzenie Nr 68/2010
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 5 października 2010 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego obiektu pn. "Remont istniejącej kotłowni węlowej na olejową w budynku GOK wraz z budową przyłączy w Starym Dzikowie"

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591)

zarządzam

§ 1

Powołuje komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego obiektu pn.: "Remont istniejącej kotłowni węlowej na olejową w budynku GOK wraz z budową przyłączy w Starym Dzikowie" w następującym składzie:
Przedstawiciele inwestora:
1. Pan Stanisław Sobczyszyn - przewodniczący komisji
2. Pan Leszek Król - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie
3. Pan Jan Nieckarz - Urząd Gminy Stary Dzików
Przedstawiciele wykonawcy:
1. Pan Stanisław Markiewicz właściciel firmy NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej
2. Pan Maciej Bochnik - kierownik robót instalacyjnych
przy współudziale:
1. Pan Jacek Kowal - inspektor nadzoru inwestorskiego

§ 2

Komisja dokona odbioru w dniu 12.10.2010r., rozpoczęcie pracy o godz. 1200.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 68/2010 z dnia 5 października 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego obiektu pn. "Remont istniejącej kotłowni węglowej na olejową w budynku GOK wraz...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.05.2011 18:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż