Zarządzenie Nr 69/2010 z dnia 17 października 2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 69/2010
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 października 2010 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 176 poz. 1190) w związku z zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010r. wyborami samorządowymi zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyznacza się na obszarze gminy Stary Dzików miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych - zgodnie z poniższym wykazem.

Lp.

Miejscowość

Wyznaczone miejsca

1. Stary Dzików Tablica ogłoszeń przy Gminnym Ośrodku Kultury
2. Cewków Tablica ogłoszeń przy budynku OSP Cewków i świetlicy wiejskiej w Cewkowie - Woli
3. Moszczanica Tablica ogłoszeń obok świetlicy wiejskiej
4. Ułazów Tablica wiejska obok świetlicy wiejskiej
5. Nowy Dzików Tablica ogłoszeń obok świetlicy wiejskiej

§ 2

Zarządzenie podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w urzędzie oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 69/2010 z dnia 17 października 2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.05.2011 19:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż