Zarządzenie Nr 72/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej

Zarządzenie Nr 72/2010
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 20 października 2010 r.

w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej

Na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję stałą Komisję Likwidacyjną do przeprowadzania likwidacji zniszczonych i bezużytecznych składników majątkowych znajdujących się w ewidencji Urzędu Gminy w Starym Dzikowie w składzie:
1. Jan Nieckarz - przewodniczący Komisji Likwidacyjnej
2. Adam Sobczyszyn - członek Komisji Likwidacyjnej
3. Zbigniew Broź - członek Komisji Likwidacyjnej
4. Ryszard Zając - członek Komisji Likwidacyjnej

§ 2

Przewodniczący Komisji ustala zespoły w składzie dwu lub trzyosobowym.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 6/2001 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 25 września 2002 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzania likwidacji składników majątkowych zniszczonych i bezużytecznych w Urzędzie Gminy i podległych jednostkach.

§ 4

Nadzór nad pracami Komisji sprawować będzie Skarbnik Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 72/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.05.2011 19:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż