Zarządzenie Nr 73/2010 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 73/2010
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2010 r. Nr 216/XXXVIII/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2009r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

dokonuję przeniesień wydatków między § na łączną kwotę 17 131,00 zł, w tym:
a) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 17 131,00 zł

Lp.

Dział
rozdział
paragraf

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

Zwiększenia
w zł

Zmniejszenia
w zł
 

1

801
80101
4170
4260
80103
4010
80110
4210
4300
4410
80114

4120
4280
4700
4750
80195
4210
4300

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup energii

Oddziały przedszkolne
Wynagrodzenia osobowe
Gimnazja
Zakup materiałów
Zakup usług
Podróże służbowe krajowe

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administraycjny Szkół
Fundusz Pracy
Zakup usług zdrowotnych
Szkolenia pracowników
Zakup programów

Pozostała działalność
Zakup materiałów
Zakup usług pozostałych

17 131,00
4 700,00
200,00
4 500,00


9 800,00
7 300,00
2 000,00
500,00
2 576,00
2 576,00
55,00
55,00

17 131,0014 500,00
14 500,00
2 576,00

801,00
375,00
1 400,00


55,00

55,00

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 73/2010 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.05.2011 19:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż