Zarządzenie Nr 74/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne zlecone i przeniesieniami wydatków...

Zarządzenie Nr 74/2010
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne zlecone i przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2010 rok Nr 216/XXXVIII/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2009r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2010 rok o kwotę 21.267 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 5.327 zł
- wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 13.350 zł
- wypłatę zasiłków stałych – 2.590 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2010 rok o kwotę 21.267 zł, w tym na:
- wypłatę zasiłków w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 5.327 zł
- wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 13.350 zł
- wypłatę zasiłków stałych – 2.590 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 2.251 zł, w tym:
a) w dziale „Pomoc społeczna” na kwotę 2.251 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 74/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne zlecone i przeniesieniami wydatków...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.05.2011 09:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż