Zarządzenie Nr 79/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zmian Zarządzenia Nr 71/2010 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku...

Zarządzenie Nr 79/2010
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 17 listopada 2010 r.

w sprawie zmian Zarządzenia Nr 71/2010 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2010 rok Nr 216/XXXVIII/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2009r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 71/2010 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 4 pkt 1 kwotę 6.066 zł zastępuje się kwotą  5.984 zł oraz skreśla się pkt a).
2. W załączniku Nr 4 do zarządzenia:
- skreśla się dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwotę zwiększenia wydatków 82 zł
- skreśla się dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz kwotę zmniejszenia wydatków 82 zł
- w wierszu Razem kwotę zwiększenia i zmniejszenia wydatków 16.066 zł zastępuje się kwotą 15.984 zł

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 79/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zmian Zarządzenia Nr 71/2010 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.05.2011 10:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.