Zarządzenie Nr 82/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 82/2010
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 6 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2010 rok Nr 216/XXXVIII/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2009r.

Wójt Gminy Stary Dzików
zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 101.500 zł, w tym:
a) w dziale „Administracja publiczna” na kwotę 101.500 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 82/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.05.2011 10:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż