Zarządzenie Nr 86/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów

Zarządzenie Nr 86/2010
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Działając na podstawie art. 41 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

W skład Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołuje się Panią Stanisławę Król.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 86/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.05.2011 12:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż