Zarządzenie Nr 88/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 88/2010
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2010 r. Nr 216/XXXVIII/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2009r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

dokonuję przeniesień wydatków między § na łączną kwotę 103 945,00 zł, w tym:
a) w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 87 941,00 zł
b) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16 004,00 zł

Lp.

Dział
rozdział
paragraf

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

Zwiększenia
w zł

Zmniejszenia
w zł
 

1

801
80101
3020
4010
4120
4170
4210
4260

4350
4370
80103
3020
4010
4110
80110
3020
4010
4110
4210
4300
4350
80113
4300
80114

4210
4300
4750
80146
4210
4300
4410
4700

80148
4010
4110
4120
4210
4220
4260
4280
4300
4410

80195
4210
4300

854
85401
3020
4010
4110
4120
4210
4260
4280
85415
3240

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
nagrody i wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.
wynagrodzenia osobowe
składki na Fundusz Pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów
zakup energii
opłaty za usługi internetowe
zakup usług telef. stacjonarnej

Oddziały przedszkolne
nagrody i wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.
wynagrodzenia osobowe
składki na ubezpieczenia społeczne

Gimnazja
nagrody i wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.
wynagrodzenia osobowe
składki na ubezpieczenia społeczne
zakup materiałów
zakup usług
opłaty za usługi internetowe
Dowożenie uczniów do szkół
zakup usług
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administraycjny Szkół
zakup materiałów
zakup usług
zakup programów

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
zakup materiałów
zakup usług
podróże służbowe krajowe
szkolenia pracowników

Stołówki szkolne
wynagrodzenia osobowe pracowników
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
zakup materiałów
zakup środków żywności
zakup energii
zakup usług zdrowotnych
zakup usług pozostałych
podróże służbowe krajowe

Pozostała działalność
zakup materiałów
zakup usług pozostałych

Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
nagrody i wyd. osobowe niezaliczone do wynagr.
wynagrodzenia osobowe
składki na ubezp. społeczne
składki na Fundusz Pracy
zakup materiałów
zakup energii
zakup usług zdrowotnych
Pomoc materialna dla uczniów
stypendia dla uczniów

87 941,00
20 730,00

17 000,00

1 577,00

2 000,00
53,00
100,00
41 900,00
200,00
35 700,00
4 200,00
1 300,00
340,00
160,00


1 700,00

500,00

1 200,00
2 403,00

1 224,00
1 179,00

20 500,00
20 500,00
708,00
708,00


16 004,00
14 297,00
6 797,00
7 500,00

1 707,00
1 707,00

87 941,00
16 200,00
9 700,00

4 500,00


2 000,0030 400,00
6 000,00
16 800,00
7 600,00
18 300,00
18 300,00
1 700,00


1 700,00


2 403,00
2 403,00


360,00
18 500,00
9 900,00
2 000,00
400,00
1 000,00

1 200,00
800,00
2 000,00
1 200,00

708,00

708,00

16 004,00
16 004,00
830,00
5 645,00
8 959,00
270,00


300,00

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 88/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.05.2011 13:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż