Zarządzenie Nr 16/2009
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmian Zarządzenia Nr 9/2009 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 31 marca 2009r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Stary Dzików na rok 2009

Działając na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) i § 2 uchwały Nr 174/XXVIII/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej i budżecie Gminy Stary Dzików na 2009 rok

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 9/2009 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Stary Dzików na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:
1. W załączniku nr 2 do zarządzenia w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe paragraf 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zastępuje się paragrafem 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.
2. W załączniku Nr 2 do zarządzenia w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w paragrafie 4810 Rezerwy skreśla się zapis "rezerwa - "zarządzanie kryzysowe"" i kwotę 10.000, kwotę rezerwy ogólnej 20.000 zastępuje się kwotą 30.000.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 16/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian Zarządzenia Nr 9/2009 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 31 marca 2009r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Stary Dzików na...
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:04.05.2011 23:50
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:04.05.2011 23:50