Zarządzenie Nr 18/2009
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2010-2014 kredytu długoterminowego zaciągniętego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

Za podst. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teskt jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z póź. zm.) oraz art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r. z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Postanawiam wystąpić z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii w sprawie możliwości spłaty w latach 2010-2014 kredytu długoterminowego w kwocie 500.000 zł, który gmina planuje zaciągnąć w 2009 roku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na sfinansowanie planowanego deficytu, w tym na realizację zadania pn.: "Budowa drogi gminnej Ułazów - Nowy Dzików".

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 18/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2010-2014...
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:05.05.2011 00:00
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:05.05.2011 00:00