Zarządzenie Nr 21/2009
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 12 maja 2009 r.

w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Stary Dzików

Działając na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)

zarządzam co następuje:

§ 1

Niniejsze zarządzenie znajduje zastosowanie wobec kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych podległych Gminie Stary Dzików, a to:
1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.
3. Zespołu Szkół w Starym Dzikowie.
4. Zespołu Szkół w Cewkowie.

§ 2

Zarządzenie wyznacza maksymalne wynagrodzenie osób wymienionych w § 1, pod którym należy rozumieć sumę przypadających do wypłaty w danym miesiącu następujących składników wynagrodzenia:
- wynagrodzenie zasadnicze,
- dodatek za wieloletnią pracę,
- dodatek funkcyjny,
- premie i dodatki wypłacane co do zasady comiesięcznie lub w innych regularnych okresach.

§ 3

Ustala się następujące kwoty maksymalnych wynagrodzeń osób określonych w § 1:
1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 3-krotność
2. Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – 3-krotność
3. Dyrektor Zespołu Szkół – 4-krotność
4. Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół – 3-krotność
kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255 z późn. zm.).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 21/2009 z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Stary...
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:05.05.2011 09:14
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:05.05.2011 09:14