Zarządzenie Nr 29/2009
Szefa OC Gminy Stary Dzików - Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 lipca 2009 r.

w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.), § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. nr 96 poz. 850) oraz zarządzenia nr 207/2009 Wojewody Podkarpackiego - Szefa OC Województwa z dnia 22.07.2009r. w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia i pracy systemów alarmowych

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W dniu 1 sierpnia 2009r. przeprowadzić na terenie gminy Stary Dzików trening uruchomienia i pracy systemów alarmowych.
2. Celem treningu jest sprawdzenie systemów alarmowych i jednocześnie oddanie hołdu uczestnikom i cywilnym ofiarom Powstania Warszawskiego w 65 rocznicę jego wybuchu.

§ 2

W treningu przyjąć następujące cele szkoleniowe:
1) doskonalenie obsad osobowych formacji OC systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w skuteczności działania systemu alarmowania na terenie gminy
2) doskonalenie współdziałania z lokalnymi środkami masowego przekazu w zakresie informowania społeczeństwa o zagrożeniach i procedurach ochronnych

3) 
doskonalenia obiegu informacji w systemie wykrywania i alarmowania
4) 
sprawdzenie zasięgu odbioru sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych przekazywanych przez regionalne i lokalne środki masowego przekazu

§ 3

W ramach treningu przeprowadzić w dniu 1 sierpnia 2009 r. głośną próbę syren alarmowych na terenie gminy polegającą na włączeniu o godz. 17.00 sygnału odwołania alarmów: powietrznego i o skażeniach (dźwięk ciągły trwający 3 min.).

§ 4

Do udziału w treningu powołuję 50% obsady osobowej punktów alarmowania sołectw.

§ 5

Koordynowanie i nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem treningu powierzam prac. ds. obronnych Marek Buczko.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 29/2009 z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:05.05.2011 13:15
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:05.05.2011 13:15