Zarządzenie Nr 30/2009
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 3 sierpnia 2009 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy

Działając na podstawie art. 129 § 1 i art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Za dzień 15 sierpnia 2009 r. pracownikom przysługuje dzień wolny od pracy wykorzystany do 31 sierpnia 2009 r.
2.
Ustalam dzień 24 grudnia 2009 r. dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników za święto przypadające 26 grudnia 2009 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 30/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:05.05.2011 13:25
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:05.05.2011 13:25