Zarządzenie Nr 34/2009
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 10 sierpnia 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych gminy w roku 2009

Na podstawie art. 44 oraz art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan kontroli wewnętrznej w roku 2009 w odniesieniu do podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych gminy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Kontrola wydatków podległych jednostek organizacyjnych gminy Stary Dzików winna obejmować, co najmniej 5 procent tych wydatków.

§ 3

Do przeprowadzenia kontroli upoważnia się Skarbnika Gminy - Panią Katarzynę Maksymowicz oraz inspektora do spraw księgowości budżetowej - Panią Marię Sobczyszyn.

§ 4

Kontrolę w podległych jednostkach organizacyjnych przeprowadza się według zasad określonych w procedurach w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2003 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 2 września 2003r.

§ 5

Wójt Gminy Stary Dzików zastrzega sobie prawo zmian w załączonym harmonogramie kontroli wewnętrznej oraz przeprowadzenia jej poza planem w formie kontroli doraźnej.

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 34/2009
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 sierpnia 2009 r.

Plan Konroli Wewnętrznej

Lp.

Nazwa kontrolowanej jednostki - forma organizacyjno-prawna

Tematyka kontroli

Termin przeprowadzenia kontroli

1

Zespół Szkół w Starym Dzikowie
jednostka budżetowa

Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków przez jednostkę budżetową

Wrzesień 2009

2

Zespół Szkół w Cewkowie
jednostka budżetowa

Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków przez jednostkę budżetową

Wrzesień 2009

3

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Starym Dzikowie
jednostka budżetowa

Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków przez jednostkę budżetową

Wrzesień 2009

4

Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie
jednostka budżetowa

Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków przez jednostkę budżetową

Wrzesień 2009

5

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie
jednostka budżetowa

Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków przez jednostkę budżetową

Listopad 2009

6

Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Gminy w Starym Dzikowie

Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków przez jednostkę budżetową

Listopad 2009


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 34/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych gminy w roku 2009
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:05.05.2011 14:16
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:05.05.2011 14:16