Zarządzenie Nr 39/2009
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 8 września 2009 r.

w sprawie przystąpienia do Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

Działając na podstawie art. 33 ust. 3 usatwy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Urząd Gminy w Starym Dzikowie przystępuje do wprowadzania Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.

§ 2

W skład Zespołu Wdrażającego wchodzą:
1. Pełnomocnik
2. Auditorzy
3. Skarbnik Gminy - Katarzyna Maksymowicz
4. Kierownik USC - Tadeusz Nieckarz
5. Kierownik Referatu - Jan Nieckarz
6. Inspektor UG - Marek Buczko

§ 3

Na Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 powołuję Krystynę Jabłońską - Sekretarza Gminy Stary Dzików.

§ 4

Na auditorów powołuję:
1. Anielę Hulak
2. Zuzannę Ozimek
3. Stanisława Sobczyszyna

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 39/2009 z dnia 8 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:05.05.2011 18:21
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:05.05.2011 18:21