Zarządzenie Nr 40/2009
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 8 września 2009 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Starym Dzikowie oraz powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Starym Dzikowie.

§ 2

W celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze powołuję Komisję Konkursową w składzie:
1. Aniela Hulak - Wójt Gminy - Przewodniczący Komisji
2. Krystyna Jabłońska - Sekretarz Gminy - Sekretarz Komisji
3. Wiesław Kotula - Dyrektor Zespołu Szkół w Cewkowie - Członek Komisji
4. Kazimiera Tracz - Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Dzikowie - Członek Komisji
5. Katarzyna Maksymowicz - Skarbnik Gminy - Członek Komisji
6. Janina Jakubiec- Inspektor - Członek Komisji

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 40/2009 z dnia 8 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Starym Dzikowie oraz...
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:05.05.2011 18:30
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:05.05.2011 18:30