Zarządzenie Nr 43/2009
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 września 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Sanitarnej awaryjnego zaopatrzenia w wodę przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie ludności Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 123; poz. 853)

zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam Instrukcję Sanitarną awaryjnego zaopatrzenia w wodę przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie ludności Gminy Stary Dzików.

§ 2

Instrukcja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie postanowień instrukcji powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 43/2009 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Sanitarnej awaryjnego zaopatrzenia w wodę przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie ludności Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:05.05.2011 20:04
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:05.05.2011 20:04