Zarządzenie Nr 45/2009
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie ustalenia częstotliwości i czasu trwania szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Działając na podstawie § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004r. (Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z 2004r. z późn. zm.)

ustalam

Częstotliwość i minimalny czas trwania szkoleń okresowych poszczególnych grup praowniczych.

§ 1

1. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych należy przeprowadzić w formie instruktażu po raz pierwszy do 12 m-cy od dnia zatrudnienia, a następnie co 3 lata.
2. Czas trwania szkolenia okresowego powinien wynosić co najmniej 8 godzin (1 godzina = 45 min).

§ 2

1. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych należy przeprowadzić w formie seminarium po raz pierwszy do 12 m-cy od dnia zatrudnienia, a następnie co 6 lat.
2. Czas trwania szkolenia okresowego powinien wynosić co najmniej 8 godzin (1 godzina = 45 min).

§ 3

1. Szkolenie okresowe na stanowiskach kierowniczych należy przeprowadzić do 6 m-cy od dnia zatrudnienia, a następnie co 5 lat.

§ 4

Programy szkoleń dla poszczególnych grup pracowniczych stanowią integralną część prowadzonej dokumentacji szkolenia i podlegają zatwierdzeniu przez pracodawcę uwzględniając programy szkoleń zgodnie z obowiązującymi programami tematyki szkoleń okresowych poszczególnych grup pracowniczych.

§ 5

Niniejsze Zarządzenie przed podpisaniem zostało skonsultowane z pracownikami na odprawie pracowniczej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 45/2009 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie ustalenia częstotliwości i czasu trwania szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:05.05.2011 21:22
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:05.05.2011 21:22