Zarządzenie Nr 47/2009
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 1 października 2009 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru technicznego zadanie pt. "Odbudowa nawierzchni drogi "Koziejówka" w Ułazowie"

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591)

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje komisję do przeprowadzenia odbioru technicznego zadania pn.: "Odbudowa nawierzchni drogi "Koziejówka" w Ułazowie" w następującym składzie:
1. Aniela HULAK - Przewodniczący Komisji

2. Jan NIECKARZ - Sekretarz
3. Wacław ZAREMBSKI - Inspektor Nadzoru


§ 2

Komisja przeprowadzi odbiór w dniu 05.10.2009r o godz. 1000.


§ 3

 

Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia czynności związanych z prowadzonym odbiorem robót.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 47/2009 z dnia 1 października 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru technicznego zadanie pt. "Odbudowa nawierzchni drogi "Koziejówka" w Ułazowie"
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:06.05.2011 08:56
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:06.05.2011 08:56