Zarządzenie Nr 57/2009
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru technicznego zadanie pt. "Odnowa centrum wsi Cewków - etap I"

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591)

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje komisję do przeprowadzenia odbioru technicznego zadania pn.: "Odnowa centrum wsi Cewków - etap I" w następującym składzie:
1. Aniela HULAK - Przewodniczący Komisji

2. Jan NIECKARZ - Sekretarz
3. Krzysztof KOZIOŁ - Inspektor Nadzoru


§ 2

Komisja przeprowadzi odbiór w dniu 29.12.2009r o godz. 1000.


§ 3

 

Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia czynności związanych z prowadzonym odbiorem robót.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 57/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru technicznego zadanie pt. "Odnowa centrum wsi Cewków - etap I"
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:06.05.2011 14:49
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:06.05.2011 14:49