Zarządzenie Nr 59/2009
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 31 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) i § 14 uchwały Nr 151/XXVI/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Dzików na 2009 rok

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 270.063 zł, w tym:
a) w dziale „Leśnictwo” na kwotę 5.000 zł
b) w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na kwotę 1 zł
c) w dziale „Ochrona zdrowia” na kwotę 650 zł
d) w dziale „Oświata i wychowanie” na kwotę 242.496 zł
e) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na kwotę 6.558 zł
f) w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na kwotę 15.358 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 59/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:06.05.2011 17:46
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:06.05.2011 17:46