Zarządzenie Nr 17A/2008 z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy

Zarządzenie Nr 17A/2008
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 14 maja 2008 r.

w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy

Działając na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz w oparciu o zapisy Podręcznika realizacji Programu Integracji Społecznej

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję zespół roboczy ds. aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy w składzie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 17A/2008 z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.05.2011 13:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż