Zarządzenie Nr 18/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych na terenie gminy Stary Dzików

Zarządzenie Nr 18/2008
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych na terenie gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się skład osobowy komisji ds. szacowania szkód spowodowanych roztopami wiosennymi i opadami deszczu w dniu 19.05.2008r. na terenie gminy Stary Dzików w składzie:

1) Pan Stanisław Sobczyszyn - Przewodniczący Komisji
2) Pan Jan Nieckarz - Członek Komisji
2) Pan Zbigniew Broź - Członek Komisji
3) Pan Marek Buczko - Członek Komisji

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Stary Dzików P. Stanisławowi Sobczyszyn.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 18/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych na terenie gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.05.2011 13:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż