Zarządzenie Nr 20/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej...

Zarządzenie Nr 20/2008
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 maja 2008 r.

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008 r.

Działając na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 190 poz. 1360)

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję obwodowe komisje wyborcze:

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Starym Dzikowie:
1) Nieradka Edward zam. ........................................*
2) Dyjak Barbara zam. ........................................*
3) Nieckarz Grzegorz zam. ........................................*
4) Rębisz Paweł zam. ........................................*
5) Kusiak Maria zam. ........................................*
6) Pankiewicz Justyna zam. ........................................*
7) Jabłońska Janina zam. ........................................*
8) Żyła Janina – pracownik Urzędu Gminy

2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Cewkowie:
1) Witko Marian zam. ........................................*
2) Stachów Stanisław zam. ........................................*
3) Jabłoński Jan zam. ........................................*
4) Morawska Alicja zam. ........................................*
5) Szykuła Barbara zam. ........................................*
6) Nieckarz Franciszek zam. ........................................*
7) Sudoł Beata zam. ........................................*
8) Król Leszek – pracownik Urzędu Gminy

3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Cewkowie Woli:
1) Rokosz Józef zam. ........................................*
2) Jabłoński Antoni zam. ........................................*
3) Ozimek Eugeniusz zam. ........................................*
4) Jabłońska Alina zam. ........................................*
5) Szykuła Dominika zam. ........................................*
6) Biały Dominik zam. ........................................*
7) Czarna Małgorzata zam. ........................................*
8) Mazur Franciszka – pracownik Urzędu Gminy

4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Moszczanicy:
1) Bednarz Maria zam. ........................................*
2) Kantor Witold zam. ........................................*
3) Ciepla Rafał zam. ........................................*
4) Kłos Ewa zam. ........................................*
5) Cozac Katarzyna zam. ........................................*
6) Mrówka Anna zam. ........................................*
7) Szczepanek Maria zam. ........................................*
8) Jabłońska Maria – pracownik Urzędu Gminy

5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Ułazowie:
1) Nieckarz Zdzisław zam. ........................................*
2) Staroń Stanisław zam. ........................................*
3) Winiarz Leszek zam. ........................................*
4) Jabłońska Joanna zam. ........................................*
5) Szczepanek Ewa zam. ........................................*
6) Sopel Magdalena zam. ........................................*
7) Makuch Zofia – pracownik Urzędu Gminy

6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Nowym Dzikowie:
1) Walat Emil zam. ........................................*
2) Sokal Zygmunt zam. ........................................*
3) Jarmuż Roman zam. ........................................*
4) Samagalska Izabela zam. ........................................*
5) Mudło Wojciech zam. ........................................*
6) Nieckarz Piotr zam. ........................................*
7) Komenda Iwona zam. ........................................*
8) Bednarz Marta – pracownik Urzędu Gminy

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


* na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) usunięto adresy zamieszkania członków komisji

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 20/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.05.2011 13:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż