Zarządzenie Nr 23/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru technicznego zadanie pt. "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Starym Dzikowie"

Zarządzenie Nr 23/2008
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 18 czerwca 2008 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru technicznego zadanie pt. "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Starym Dzikowie"

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591)

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje komisję do przeprowadzenia odbioru technicznego zadania pn.: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Starym Dzikowie" w następującym składzie:
1. Stanisław Sobczyszyn - Przewodniczący Komisji

2. Jan Nieckarz - Sekretarz
3. Krzysztof Kozioł - Inspektor Nadzoru


§ 2

Komisja przeprowadzi odbiór w dniu 24.06.2007r o godz. 1000.


§ 3

 

Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia czynności związanych z prowadzonym odbiorem robót.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 23/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru technicznego zadanie pt. "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Starym Dzikowie"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.05.2011 11:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż