Zarządzenie Nr 24/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego stanu technicznego zadania pn. "Budowa Gimnazjum, łącznika, biblioteki...

Zarządzenie Nr 24/2008
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego stanu technicznego zadania pn. "Budowa Gimnazjum, łąćznika, biblioteki, stołówki z zapleczem kuchennym w m. Stary Dzików" - stan surowy zamknięty"

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591)

zarządzam co anstępuje:

§ 1

Powołuje komisję do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego stanu technicznego zadania pn. "Budowa Gimnazjum, łąćznika, biblioteki, stołówki z zapleczem kuchennym w m. Stary Dzików" - stan surowy zamknięty" w następującym składzie:
Przedstawiciele inwestora:
1. Pan Stanisław Sobczyszyn - Przewodniczący Komisji
2. Pani Kazimiera Tracz - Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Dzikowie
3. Pan Jacek Kowal - Inspektor ds. budownictwa
Przedstawiciele wykonawcy:
1. Pan Zygmunt Sanakiewicz - Prezes Zarządu "sanakiewicz" Sp. z o.o.
2. Pan Marian Gudziński - kierownik budowy
3. Pan Józef Kozyra - kierownik robót
Przy udziale inspektorów nadzoru:
1. Pan Jerzy Nepelski - Inspektor Nadzoru, branża konstrukcyjno-budowlana
2. Pan Wiesław Szpyt - Inspektor Nadzoru, branża elektryczna
3. Pan Rafał Olszewski - Inspektor Nadzoru, branża sanitarna

§ 2

Komisja dokona przeglądu w dniu 11.07.2008r., rozpoczęcie pracy o godz. 1100.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 24/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego stanu technicznego zadania pn. "Budowa Gimnazjum, łącznika, biblioteki...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.05.2011 11:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż