Zarządzenie Nr 25/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego zadania pn. "Odnowa centrum wsi Stary Dzików" realizowanego w dwóch etapach:...

Zarządzenie Nr 25/2008
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego zadania pn. "Odnowa Centrum wsi Stary Dzików" realizowanego w dwóch etapach: I etap - Budowa parkingów, pasażu część I, przebudowa słupa linii energetycznej, budowa chodników, II etap - Budowa pasażu część II, budowa boisk sportowych i placu zabaw dla dzieci wraz z enklawą ekologiczną, budowa kładki"

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591)

zarządzam co anstępuje:

§ 1

Powołuje komisję do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego zadania pn. "Odnowa Centrum wsi Stary Dzików" realizowanego w dwóch etapach: I etap - Budowa parkingów, pasażu część I, przebudowa słupa linii energetycznej, budowa chodników, II etap - Budowa pasażu część II, budowa boisk sportowych i placu zabaw dla dzieci wraz z enklawą ekologiczną, budowa kładki w następującym składzie:
Przedstawiciele inwestora:
1. Pan Stanisław Sobczyszyn - Przewodniczący Komisji
2. Pani Kazimiera Tracz - Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Dzikowie
Przedstawiciele wykonawcy:
1. Pani Prezes mgr inż. Leokadia Weryńska-Leja
2. Pan Ryszard Kachaniak - kierownik robót
3. Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31
Przy współudziale Inspektora Nadzoru Pana Krzysztofa Kozioł

§ 2

Komisja dokona przeglądu w dniu 08.07.2008r., rozpoczęcie pracy o godz. 1100.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 25/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego zadania pn. "Odnowa centrum wsi Stary Dzików" realizowanego w dwóch etapach:...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.05.2011 12:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż